PRÆSENTATION MED POWER!
UDDANNELSEN POWER PRÆSENTATIONER HENVENDER SIG TIL LEDERE, SALGSCHEFER OG KEY ACCOUNT MANAGERS, DER GENNEMFØRER VIGTIGE PRÆSENTATIONER AF PRODUKTER, LØSNINGER OG/ELLER STRATEGISKE TILTAG – BÅDE INTERNT OG EKSTERNT.

Mål:
Uddannelsen styrker deltageren sin personlig gennemslagskraft i situationer, hvor der skal præsenteres budskaber på tomandshånd eller for en større forsamling. Præsentation Med Power! gennemføres i samarbejde med skuespiller Phillip Antonakarkis. En skuespillers vigtigste opgave er at gøre tekst og karakter levende. Via teknikker fra teatrets verden opnår du større gennemslagskraft og selvforståelse, hvilket øger dine muligheder for at nå igennem med dig selv og dit budskab. Deltageren;
 • Opnår større gennemslagskraft i situationer, hvor budskaber skal præsenteres
 • Matcher sine tilhører
 • Anvender sig selv bevidst som ”medie” til at underbygge præsentationen og gøre oplevelsen ”levende”
 • Opbygger sin præsentation så den har ”flow” og ikke virker ”trættende”

Indhold:
 • Personlig gennemslagskraft
 • Kontakt til modtagerne
 • Autenticitet i præsentationen
 • Stemmeføring og vokale virkemidler
 • Kropssprog og power
 • Tekniske hjælpemidler
 • Struktureret opbygning af
 • præsentationsmaterialet
 • Effektiv kommunikation
 • Aktiv deltagerinvolvering
 • Håndtering af nervøsitet
 • Træning (individuelle præsentationer, optagelser og personlig feedback)
 • Personlig udviklingsplan

Uddannelsen er sammensat af teoretiske betragtninger kombineret med praktiske øvelser og træning. Deltagerne præsentationer optages, og undervejs er der er rig mulighed for at være aktiv og få prøvet sig selv og ”værktøjerne” af. Der er en hjemmeopgave inden trin I og mellem trin I og II, hvor deltageren skal udarbejde en kort præsentation, som skal præsenteres i forløbet. Tempoet er højt, engagementet i top og opmærksomheden bemærkelsesværdig.

2 dage (kl. 9:00 til 16:30 begge dage)
Næste kursus:
klik her
Sted: Rungstedgaard
Investering: dkr. 9.450,- pr. deltager, eksklusive moms og eventuel overnatning men inklusive frokostforplejning og materialer.
Max. 12 deltagere pr. hold.