I INMIND A/S har vi mange års erfaring i at udvikle og gennemføre målrettede uddannelsesforløb inden for salg og salgsledelse. Vi løser opgaver inden for både detailsalg og B2B-salg. Vi fungerer som virksomhedens sparringspartner, når det gælder udvikling af uddannelsesforløb, og lægger stort vægt på at tilpasse forløbet den enkelte virksomheds behov og ønsker.

For at sikre, at de tilførte kompetencer bliver til reelle færdigheder, anbefaler vi altid, at der er et efterfølgende opfølgningsforløb. Repetition er grundlaget for alle vores færdigheder. Salg og ledelse hænger ofte sammen, hvorfor et forløb altid bør udarbejdes og udvikles i samarbejde med ledelsen.

Metode
Vi lægger stor vægt på, at forløbet tager udgangspunkt i det aktuelle behov, deltagernes viden, samt virksomhedens mål og værdier.

Inden kurset
I mange tilfælde kan det være en fordel, at gennemføre en forundersøgelse, som giver os et endnu bedre kendskab til hvilke problemer, udfordringer og behov der er i virksomheden. Afhængigt af opgaven, kan det fx. være workshops med ledelsen, interview med udvalgte medarbejdere, sambesøg, deltagelse på møder (som observatør), mystery shopping eller tests/profiler.

Undervejs
Hvis der er tale om et forløb, der strækker sig over en længere periode, vil der være behov for at have løbende kontakt med den der er uddannelsesansvarlig i virksomheden. Typisk vil der aftales faste opfølgningsmøder, hvor der drøftes den aktuelle status, deltagernes tilfredshed og feedback, og om der skal ske evt. justeringer i forhold til den oprindelig plan.

Efter kurset
Anvendelse og implementering af nye kompetencer og viden, kan være en stor udfordring, når man kommer tilbage fra et kursus. Travlhed og gamle vaner kan ødelægge den bedste intention. Undersøgelser viser at det kan tage op til 60-70 dage at få en indarbejdet en ny vane. Derfor er opfølgning, efterfølgende sparring, supervision og coaching vigtige redskaber, der sikre at forløbet giver det ønskede udbytte.


Hvorfor "INMIND"?
Det er godt med bevidsthed – og evnen til at huske. At have fokus og udvikling ’INMIND’. Men navnet er mere end det. ’IN’ er vores forkortelse for de innovative processer og idéer, som gør mennesker og organisationer succesfulde. ’MIND’ er vores evige huskeregel om, at al udvikling tager udgangspunkt i det enkelte menneske – gennem lysten og viljen til at søge mere, at opnå nye milepæle nu og i fremtiden.

Vores navn afspejler, at vi arbejder nytænkende og nyskabende med individer og organisationer, og at vores resultater skabes gennem mennesker, motivation og kontinuerlig søgen efter forbedring.

We mind your business


Ring - og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med at øge salget.